Disclaimer


De informatie op deze site is door ons zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien je gebruik maakt van links naar derden op deze site, doe je dat voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de of deze site gepubliceerde teksten, foto’s en illustraties zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van H4 Business Support. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vóóraf van H4 Business Support schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

Indien je problemen ondervindt op deze site, verzoeken wij je even contact met ons op te nemen.